Uprościliśmy tworzenie raportów dla dużej firmy

Zadanie

Opracować prototyp oparty na SAP Analytics Cloud w celu tworzenia raportów w żądanych sekcjach.

Rozwiązanie

W ramach projektu zespół wykonał dwa typy połączeń z SAP Analytics Cloud: import data connection (Data Services, files .csv, .txt, .xlsx) oraz live connection (SAP BW, SAP S/4HANA).

Skonfigurowano dwa typy sprawozdawczoci: Story i Application. Na przykład Raport o obciążeniu konsultantów jest zbudowany jako aplikacja Analytics. Jest to aplikacja internetowa SAP Analytics Cloud, która łączy wiele widoków tego samego modelu danych na podstawie pliku Excel:

  • w różnych formatach: wykresy, tabele;
  • w różnych sekcjach logicznych: zasoby, projekty.

Zakładka Ogólne pokazuje na przykład wykresy projektów w kontekście statusów, typów, modeli finansowych.

Wynik

Roboczy prototyp SAP Analytics Cloud jest gotowy. Nasz zespół skonfigurował połączenie SAP Analytics Cloud z systemem źródłowym SAP BW, lokalnymi plikami źródłowymi. Stworzył raport w SAP Analytics Cloud o obciążeniu konsultantów, zakupach i kosztach materiałów oraz sprawdził ich wyświetlanie na urządzeniach mobilnych.