Rozwiązania niestandardowe dla enterprise

Wybierz obszar:

Automatyzacja i integracja procesów biznesowych

Nasza usługa opiera się na Camundzie, która pozwala uzyskiwać skalowalną automatyzację procesów. Oznacza to usprawnioną współpracę pomiędzy biznesem a IT oraz skutecznie doskonalenie procesów biznesowych. To z kolei przekłada się na korzyści dla organizacji i jej pracowników.

EasyRPA to pierwsza w branży platforma Robotic Process Automation, zaprojektowana do tworzenia, wdrażania, uruchamiania i monitorowania nowoczesnych robotów programowych.

Automatyzacja procesów RPA w oparciu o Blue Prism/ Workfusion

Nasz serwis oferuje udoskonaloną automatyzację RPA przy użyciu Blue Prism/WorkFusion, co zapewnia szybkie i bezbłędne zarządzanie procesami biznesowymi – bez przekraczania budżetu i wyznaczonych ram czasowych.

Rozwiązania integracyjne klasy enterprise

Nasze rozwiązania integracyjne klasy Enterprise zapewniają skuteczną integrację oraz synchronizację danych i są skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw. Zwiększają one skalowalność i wydajność procesów, jednocześnie pozwalając obniżać koszty i skracać czas wprowadzania produktów na rynek.

Modernizacja aplikacji webowych

Dzięki najnowszej wiedzy specjalistycznej nasze rozwiązanie pozwala usprawniać przestarzałe systemy, oferując bezpieczne i szybkie aplikacje webowe zoptymalizowane pod kątem każdego urządzenia.

Modernizacja aplikacji typu enterprise (Java, .NET)

Celem usługi jest wsparcie procesu zmiany istniejącej aplikacji monolitycznej w zestaw luźno powiązanych usług, które będą komunikować się ze sobą za pośrednictwem odpowiednio zdefiniowanych interfejsów.

Migracja aplikacji do chmury

Dzięki naszej usłudze organizacje mogą korzystać z chmury obliczeniowej, która oferuje nie tylko zaawansowane możliwości w zakresie innowacji, rozwoju biznesu i efektywnej kosztowo skalowalności, ale i zwiększone bezpieczeństwo danych oraz lepszą wydajność operacyjną.

Modernizacja platformy Domino

Oferujemy profesjonalną obsługę modernizacji platformy Domino w oparciu o nowoczesne rozwiązania typu cloud native. Dzięki temu gwarantujemy płynne przejście na nowy system, minimalne okresy przestojów i zoptymalizowaną wydajność aplikacji w nowym środowisku.

Platformy dla korporacyjnych usług funkcjonalnych

Nasza usługa wspiera klientów w planowaniu, implementacji i rozwijaniu nowych aplikacji Maximo, funkcji oraz integracji, a także w obsłudze, utrzymaniu i migracji istniejących aplikacji Maximo.

Urządzenia mobilne

Aplikacje IoT

Nasza usługa zawiera projektowane i rozwijane przez nas najnowocześniejsze aplikacje IoT, dzięki którym klienci zyskują dostęp do nowych rozwiązań w dziedzinie łączności i funkcjonalności na różnych urządzeniach i platformach.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o podanie wszelkich informacji o Twojej firmie, które Twoim zdaniem powinniśmy znać (np. o ile chcesz zmniejszyć bieżące wydatki na hosting danych lub jakiego dostawcy usług w chmurze wolisz i dlaczego).