Banki i Finanse

Jakie problemy biznesu jesteśmy gotowi rozwiązać

Bankowość mobilna i internetowa

Aplikacja mobilna i internetowa gwarantuje klientom dostęp do usług banku 24/7. Klienci samodzielnie zarządzają rachunkami, opłacają usługi komunalne lub inne zakupy, otwierają rachunki, załatwiają pożyczki, zamawiają karty bankowe.

Rozwiązania zmniejszają obciążenie pracowników banków, zwiększają liczbę zakupów produktów bankowych i satysfakcję klientów.

Więcej o aplikacjach mobilnych

Chatboty

Chatboty i asystenci głosowi poprawiają jakość obsługi klienta, obniżają koszty Contact-Center i poprawiają  jego pracę. Dzięki chatbotom personel pozbywa się przetwarzania tego samego typu wniosków, co zwiększa liczbę przetwarzanych wniosków. Pracownicy kierują swoje wysiłki na rozwiązanie niestandardowych wniosków.

Skraca się czas oczekiwania klientów w kolejce, ich wnioski są przetwarzane szybciej, poprawiają się statystyki obsługi.

Przygotowanie i strukturyzacja danych

Korporacyjne przechowalnie danych (KPD), Data Lakes gromadzą w jednym źródle dane Big Data zwiazane z działalnością firmy dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych: kierownictwa, pracowników i klientów. Rozwiązania pomagają optymalizować wydatki, minimalizować ryzyko biznesowe i poprawiać wyniki pracy banku.

Rozwiązania Qlik, Tableau, SAP BO, IBM Cognos, Microsoft Power BI

Systemy BI w bankach poprawiają jakość zarządzania ryzykiem, przyspieszają generowanie raportów dla regulatora, upraszczają modelowanie przepływów finansowych i usprawniają przedstawienie sytuacji finanasowej banku.

Systemy pomagają wydobyć użyteczną wiedzę i tworzyć przewagi konkurencyjne na bazie istniejących danych, analizować dane w czasie rzeczywistym i podejmować na ich podstawie decyzje zarządcze.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud — ujednolicona aplikacja analityczna do analizy biznesowej, planowania i analiz prognostycznych.

Rozwiązanie konsoliduje różne źródła danych w jednym pakiecie raportów analitycznych i pomaga podejmować bardziej świadome decyzje we wszystkich dziedzinach biznesowych: finansach, zakupach, HR, sprzedaży i marketingu.

System Zarządzania Wydajnością Finansową (PaPM)

Za pomocą systemu zarządzania efektywnością finansową pracownicy określają rentowność produktów, działów, klientów z dokładnością co do pojedynczej umowy lub transakcji, identyfikują czynniki wpływajace na zysk, przewidują wpływ na zysk różnych strategii biznesowych, analizują dane w czasie rzeczywistym i obliczają ryzyko finansowe.

Marketing Mix Modelling

Rozwiązanie dla optymalnej dystrybucji budżetu marketingowego według kanałów medialnych. Za pomocą modeli matematycznych banki mogą określić, jakie czynniki wpływają na reklamę i jaką wagę ma każdy czynnik na pozyskiwanie klientów i zysk.

Rozwiązanie oparte na uczeniu maszynowym (Machine Learning) do kształtowania ``profilu`` klienta i oceny bazy klientów

Rozwiązanie wykorzystuje uczenie maszynowe (Машинное обучение) делает oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i analizy jego transakcji. Системный общий профиль суменнич и независимый кредитостроитель, классификационное кредитообразование для группы компаний: кредитоспособность, кредитоспособность или устала лимиты кредита, одсетки или окрес сплаты.

Na podstawie zebranych informacji rozwiązanie segmentuje klientów banku i opracowuje profile najbardziej dochodowych klientów.

SAP Customer Experience

SAP CX pomaga zorganizować przemyślaną interakcję z segmentami B2B, B2C i tworzy ujednoliconą interakcję z klientem we wszystkich kanałach takich jak: web, aplikacje mobilne, SMS, e-mail i push-wiadomości.

Real-time marketing

Rozwiązanie otrzymuje dane  z różnych źródeł w czasie rzeczywistym. Źródła danych: strona internetowa, bankowość mobilna, transakcje, call center, chatboty, sieci społecznościowe. Następnie konsoliduje je w jednej hurtowni danych, sprawdza autentyczność, brak duplikatów i tworzy portret klienta 360.

Rozwiązanie analizuje kampanie marketingowe, tworzy reguły biznesowe na podstawie danych klientów i wysyła spersonalizowane oferty do klientów poprzez priorytetowe kanały  we właściwym czasie.

Platforma dla robotyzacji EasyRPA

Platforma pomaga tworzyć, wdrażać, uruchamiać i kontrolować roboty programowe. Roboty EasyRPA wyodrębniają i wprowadzają dane do aplikacji, przekształcają je i sprawdzają, analizują informacje i generują raporty. EasyRPA pracuje z systemami ERP i CRM, integruje się za pomocą interfejsów użytkownika aplikacji. Wykorzystano uczenie maszynowe i OCR. Procesy są zautomatyzowane przez programistów, a nie użytkowników biznesowych.

Szczegóły

Automatyzacja pracy z dokumentami za pomocą RPA na bazie WorkFusion, Automation Anywhere, UiPath

Robot naśladuje ludzkie działania: pracuje z aplikacjami webowymi w przeglądarce, wykonuje operacje w Excelu, generuje dokumenty Word, odbiera i wysyła maile.

Dzięki wdrożeniu rozwiązań RPA przyspieszone zostaje wydobycie danych z dokumentów, wypełnianie formularzy w korporacyjnych systemach, zmniejsza się ilość błędów oraz zwiększa się wydajność pracy personelu.

VAS — narzędzie do wizualizacji zależności

VAS pomaga wizualizować i analizować dużą ilość różnych danych, znajdować ukryte relacje i podejmować świadome decyzje. Na przykład za pomocą VAS można sprawdzać transakcje między kontrahentami i porównać transakcje z aktualnymi czarnymi listami osób i organizacji.

VAS pomaga bankom znaleźć pośrednie oznaki oszustwa, na przykład, wspólna lokalizacja lub numer telefonu, które mogą wskazywać na istniąjace powiązania i zależności.

Szczegóły

Usługi

IBA, uczestnicząc w projektach z dużymi bankami z krajów WNP, Europy i Afryki Group, zdobyła kluczowe, wieloaspektowe doświadczenie w obszarach bankowości cyfrowej od front do back office, bankowości korporacyjnej i detalicznej obsłudze bankowej, w obszarze analityki i zarządzania infrastrukturą IT.

 

Data Engineering

Programujemy gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, wyszukiwanie i wizualizację danych.

Data Engineering pomaga budować stabilne procesy ETL i ELT do wydobycia danych,przygotowania danych do systemów analitycznych, algorytmów uczenia maszynowego, Data Science. Dane jakościowe stają się dostępne w odpowiedniej formie dla pracowników firmy.

Wdrażanie korporacyjnych magazynów danych i Data Lakes

Tworzymy rozwiązania do przechowywania i przetwarzania danych, z którymi własne korporacyjne systemy nie są w stanie sobie poradzić i integrujemy je z systemami IT klienta.

Otwarte API dla przedsiębiorstw

Opracowujemy, adaptujemy i wdrażamy rozwiązania Open API w infrastrukturze IT banków. Analizujemy gotowość Państwa infrastruktury IT do wdrożenia Open API, uwzględniając sformułowane cele i potrzeby.

Oferujemy doradztwo w zakresie monetyzacji i projektowania bezpieczeństwa wdrożonego Open API.

Jak pracujemy

1Pierwszy telefon

Definiujemy wymagania dotyczące rozwiązania, oczekiwań i „boleści” w Państwa strefie. Analizujemy biznes i ustalamy procesy dla automatyzacji.

2Zadanie techniczne

Wyróżniamy główne trudności projektu i sposoby ich rozwiązania, omawiamy szczegóły techniczne, ustalamy terminy i koszty.

 

3Oferta handlowa

Omawiamy ostateczną cenę projektu i rodzaj partnerstwa. Podpisujemy dokumenty.

 

4Prototypowanie i rozwój

Opracowujemy prototypy rozwiązań automatyzacji oraz świadczymy usługi DevOps inżynierów.

Proces rozwoju jest przejrzysty. Regularnie otrzymuje Państwo raporty z przeprowadzonej pracy. Po zakończeniu projektu przeszkolimy Państwa pracowników z obsługi programu.

5Serwis i wsparcie

Omawiamy warunki i koszty obsługiwania i wsparcia systemu.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do przesyłania wszelkich przydatnych informacji na temat twojej organizacji.