Telekomunikacja

ZADANIA BIZNESOWE

PROJEKT

FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA W CZECHACH ZMNIEJSZYŁA LICZBĘ WCHODZĄCYCH E-MAILI O 20%

Firma zintegrowała ze stroną internetową wirtualnego operatora – platformę, która znajduje informacje, nawet jeśli żądanie nie zostało jeszcze wpisane do końca. Klienci szybciej uzyskują odpowiedzi na pytania, a pracownicy pomocy technicznej uzyskują informacje potrzebne do rozwiązania problemu klienta.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

PROJEKT

FIRMA UWOLNIŁA PRACOWNIKÓW OD RUTYNOWYCH ZADAŃ

Robot oparty na sztucznej inteligencji kategoryzuje przychodzące listy e-mail, wydobywa odpowiednie informacje z treści listu e-mail lub załączonych dokumentów i wysyła je do odpowiedzialnego pracownika w postaci pliku JSON.

Firma poprawiła jakość i szybkość pracy serwisu wsparcia oraz lojalność subskrybentów.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI DLA BIZNESU

Zbieraj dane z dowolnego źródła, analizuj informacje marketingowe i zarządcze, obliczaj rentowność produktów i klientów, identyfikuj najbardziej popularne produkty według różnych segmentów, twórz spersonalizowane oferty i rekomendacje.

Segmentuj subskrybentów według zachowań, wyznacz dla każdego segmentu produkty, usługi oraz kanały cross- i dodatkowej sprzedaży.

Zidentyfikuj klientów, którzy chcą odejść, i ustal, jak można ich zatrzymać.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI DLA BIZNESU

Wyznaczanie rentowności do poziomu indywidualnego klienta, produktu lub biura.

Uzyskanie, dzięki rozwiązaniu, przejrzystej struktury wydatków i wglądu do obszarów optymalizacji.

Identyfikacja rzeczywistych wydatków i kluczowych czynników zysku, budowa elastycznych modeli planowania, prognozowanie kluczowych wskaźników finansowych w oparciu o dokładne i terminowe wyniki rachunku zysków i strat

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI DLA BIZNESU

Chroń systemy korporacyjne przed atakami zewnętrznymi i zmniejsz prawdopodobieństwo powstania zagrożeń, w tym tych, o których komputer jeszcze nie wie (Zero-day threats).

Sprawdź systemy IT pod kątem zgodności z branżowymi i międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, GDPR.

Znajdź wycieki danych, monitoruj podejrzaną aktywność zarówno z zewnątrz, jak i od własnych pracowników.

Zautomatyzuj typowe zadania osób ds. bezpieczeństwa informacji:

  • wydawanie dostępu na wymagany poziom nowym pracownikom
  • wycofanie dostępu po zwolnieniu pracownika
  • archiwizacja i długoterminowe przechowywanie działań pracowników.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

USŁUGI

Opracowujemy aplikacje korporacyjne i mobilne, migrujemy bazy danych do zaktualizowanych wersji systemów, wdrażamy technologie Artificial Intelligence, RPA oraz Machine Learning.

RPA i sieci neuronowe

Projektujemy architekturę, rozwijamy oraz szkolimy chatboty i roboty według technologii Machine Learning w oparciu o WorkFusion, UiPath, IBM Watson, Blueprism, Automation Anywhere.

Doradzamy i rozwiązujemy problemy związane z wdrażaniem i obsługą systemów sprzedawców zewnętrznych, szkolimy pracowników do pracy na platformach RPA.

Industry 4.0

Wprowadzenie technologii Industry 4.0 pomaga poprawić doświadczenia abonentów i zaoferować klientom nowe usługi.

Tworzymy rozwiązania na podstawie technologii Internetu rzeczy (Internet of Things), przetwarzania języka naturalnego oraz sztucznej inteligencji.

Migrujemy aplikacje do chmury, oferujemy usługi naszych inżynierów DevOps, aby zapewnić sprawne wdrożenie rozwiązania automatyzacji, jego obsługę i utrzymanie.

Rozwój i integracja aplikacji mobilnych z systemami korporacyjnymi

Tworzymy natywne i wieloplatformowe aplikacje mobilne dla pracowników operatora telekomunikacyjnego. Integrujemy aplikacje mobilne z systemami korporacyjnymi opartymi na SAP, IBM Content Foundation, IBM Notes (IBM Notes/Domino), IBM WebSphere.

Personel na bieżąco otrzymuje i przesyła informacje o zamówieniach, stanie sprzętu i rozmieszczeniu towaru.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do przesyłania wszelkich przydatnych informacji na temat twojej organizacji.