Telekomunikacja

ZADANIA BIZNESOWE

PROJEKT

FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA W CZECHACH ZMNIEJSZYŁA LICZBĘ WCHODZĄCYCH E-MAILI O 20%

Firma zintegrowała ze stroną internetową wirtualnego operatora – platformę, która znajduje informacje, nawet jeśli żądanie nie zostało jeszcze wpisane do końca. Klienci szybciej uzyskują odpowiedzi na pytania, a pracownicy pomocy technicznej uzyskują informacje potrzebne do rozwiązania problemu klienta.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

PROJEKT

FIRMA UWOLNIŁA PRACOWNIKÓW OD RUTYNOWYCH ZADAŃ

Robot oparty na sztucznej inteligencji kategoryzuje przychodzące listy e-mail, wydobywa odpowiednie informacje z treści listu e-mail lub załączonych dokumentów i wysyła je do odpowiedzialnego pracownika w postaci pliku JSON.

Firma poprawiła jakość i szybkość pracy serwisu wsparcia oraz lojalność subskrybentów.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI DLA BIZNESU

Zbieraj dane z dowolnego źródła, analizuj informacje marketingowe i zarządcze, obliczaj rentowność produktów i klientów, identyfikuj najbardziej popularne produkty według różnych segmentów, twórz spersonalizowane oferty i rekomendacje.

Segmentuj subskrybentów według zachowań, wyznacz dla każdego segmentu produkty, usługi oraz kanały cross- i dodatkowej sprzedaży.

Zidentyfikuj klientów, którzy chcą odejść, i ustal, jak można ich zatrzymać.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI DLA BIZNESU

Wyznaczanie rentowności do poziomu indywidualnego klienta, produktu lub biura.

Uzyskanie, dzięki rozwiązaniu, przejrzystej struktury wydatków i wglądu do obszarów optymalizacji.

Identyfikacja rzeczywistych wydatków i kluczowych czynników zysku, budowa elastycznych modeli planowania, prognozowanie kluczowych wskaźników finansowych w oparciu o dokładne i terminowe wyniki rachunku zysków i strat

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

PROJEKT

Operator komórkowy zaczął korzystać z narzędzia kompleksowej oceny personelu i otrzymał informacje o rzeczywistych możliwościach pracowników. Ta wiedza pomaga w szybkim tworzeniu zespołów projektowych i ocenie wydajności pracy. Klient ma teraz narzędzie IT do rozwiązywania zadań strategii HR.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

KORZYŚCI DLA BIZNESU

Chroń systemy korporacyjne przed atakami zewnętrznymi i zmniejsz prawdopodobieństwo powstania zagrożeń, w tym tych, o których komputer jeszcze nie wie (Zero-day threats).

Sprawdź systemy IT pod kątem zgodności z branżowymi i międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, GDPR.

Znajdź wycieki danych, monitoruj podejrzaną aktywność zarówno z zewnątrz, jak i od własnych pracowników.

Zautomatyzuj typowe zadania osób ds. bezpieczeństwa informacji:

 • wydawanie dostępu na wymagany poziom nowym pracownikom
 • wycofanie dostępu po zwolnieniu pracownika
 • archiwizacja i długoterminowe przechowywanie działań pracowników.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

PROJEKT

MOBILNE TELESYSTEMY (UKRAINA) ZAUTOMATYZOWAŁO OBIEG DOKUMENTÓW

Pracownicy IBA Group przeanalizowali procesy biznesowe klienta i dostosowali własny produkt SED „Kancler” do wymagań OAO Mobilne TeleSystemy. Do klienta dostarczono aplikacje:

 • Obieg dokumentów
 • Archiwum
 • Przepisy prawne
 • Zadania.

ROZWIĄZANIA I PRODUKTY

USŁUGI

Opracowujemy aplikacje korporacyjne i mobilne, migrujemy bazy danych do zaktualizowanych wersji systemów, wdrażamy technologie Artificial Intelligence, RPA oraz Machine Learning.

RPA i sieci neuronowe

Projektujemy architekturę, rozwijamy i szkolimy chatboty i roboty według technologii Machine Learning w oparciu o WorkFusion, UiPath, IBM Watson, Blueprism, Automation Anywhere.

Doradzamy i rozwiązujemy problemy związane z wdrażaniem i obsługą systemów sprzedawców zewnętrznych, szkolimy pracowników do pracy na platformach RPA.

Industry 4.0

Wprowadzenie technologii Industry 4.0 pomaga poprawić doświadczenia abonentów i zaoferować klientom nowe usługi.

Tworzymy rozwiązania na podstawie technologii Internetu rzeczy (Internet of Things), przetwarzania języka naturalnego oraz sztuczne inteligencji.

Migrujemy aplikacje do serwisów chmurowych, oferujemy usługi DevOps inżyniera w zakresie prawidłowego wdrażania rozwiązań automatyzacji, ich obsługi i wsparcia.

Rozwój i integracja aplikacji mobilnych z systemami korporacyjnymi

Tworzymy natywne i wieloplatformowe aplikacje mobilne dla pracowników operatora telekomunikacyjnego. Integrujemy aplikacje mobilne z systemami korporacyjnymi opartymi na SAP, IBM Content Foundation, IBM Notes (IBM Notes/Domino), IBM WebSphere.

Pracownicy w każdej chwili szybko wysyłają i odbierają informacje o zamówieniach, stanie sprzętu, lokalizacji towaru.

Skontaktuj się z nami

  Yes
  Yes Polityką Prywatności Polityką Plików Cookie