Sprzedaż

IBA Group opracowuje rozwiązania, które automatyzują procesy biznesowe firm FMCG, usprawniają obsługę klientów, pomagają uzyskać dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych analitycznych oraz poprawiają wskaźniki wydajności.

Zadania biznesowe

Goods Checker

Ekosystem automatyzacji procesów sprzedażowych: tworzenie planogramów, ocena ekspozycji i tworzenie szczegółowych analiz.

Z Goods Checker kierownicy określają realne KPI oraz obiektywnie oceniają pracowników: otrzymują informację o realnej sytuacji w sklepach i na półkach.

Szczegóły

tapXphone

tapXphone zamienia każdy smartfon z obsługą NFC w terminal POS.

tapXphone pomaga zwiększyć ilość klientów i uprościć organizację przyjmowania płatności zbliżeniowych.

Szczegóły

Rozwiązania Qlik, Tableau, SAP BO, IBM Cognos, Microsoft Power BI

Systemy pomagają wydobywać użyteczną wiedzę i tworzyć przewagi konkurencyjne z istniejących danych, analizować dane w czasie rzeczywistym i podejmować na ich podstawie decyzje zarządcze.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud — konsolidacja różnych źródeł danych w jednym pakiecie raportowania analitycznego.

System zarządzania efektywnością finansową (PaPM)

Rozwiązanie pomaga określić rentowność produktów, jednostek, klientów, identyfikować czynniki zysku, prognozować wpływ na rentowność różnych strategii biznesowych, obliczać ryzyka finansowe.

Marketing Mix Modelling

Rozwiązanie pozwalające na optymalne rozdzielenie budżetu marketingowego w kanałach medialnych.

Real-time marketing

Rozwiązanie analizuje kampanie marketingowe, tworzy reguły biznesowe na podstawie danych klientów i wysyła klientom spersonalizowane propozycje kanałami priorytetowymi dla klienta we właściwym czasie.

Rozwiązanie oparte na uczeniu maszynowym do kształtowania „profilu” klienta i oceny bazy klientów

System tworzy „profile” klientów, klasyfikuje je w grupach. System kształtuje model wartości w celu ukierunkowania na klientów specjalne programy wspomagania.

SAP Customer Experience

SAP CX pomaga zorganizować przemyślaną interakcję z segmentami B2B, B2C i tworzy jednolitą interakcję z klientem we wszystkich kanałach: www, aplikacje mobilne, SMS, poczta elektroniczna i wiadomość push.

Salesforce

Salesforce ─ Platforma CRM, która pomaga zautomatyzować oraz uprościć realizację zadań sprzedaży, serwisu, marketingu, analizy i relacji.

EasyRPA

EasyRPA Logo

Platforma pomaga tworzyć, rozwijać, uruchamiać i monitorować roboty programowe.

Procesy automatyzują programiści, a nie użytkownicy biznesowi.

Do 5 procesów RPA bez zapłaty za licencję

Szczegóły

USŁUGI

Data Engineering

Programujemy gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, wyszukiwanie i wizualizację danych. Data Engineering pomaga zbudować stabilne procesy ETL i ELT wydobywania i przygotowywania danych dla systemów analitycznych, algorytmów uczenia maszynowego, Data Science. Jakościowe dane stają się dostępne w odpowiedniej postaci pracownikom firmy.

Robotyzacja procesów biznesowych (RPA)

Projektujemy, wdrażamy i testujemy roboty dla automatyzacji typowych procesów biznesowych. Boty RPA automatycznie klasyfikują i wyodrębniają potrzebne dane z dokumentów, wypełniają formularze, porównują informacje w systemach korporacyjnych.

Oferujemy demonstrację rozwiązania EasyRPA – platforma dla projektantów systemów RPA.

Data Science, uczenie maszynowe i komputerowe widzenie

Opracowujemy rozwiązania na podstawie sztucznej inteligencji, które pomagają prognozować sprzedaże, analizować zachowanie się i emocję kupujących, kształtować spersonalizowane promocje, określać poprawność wystawiania towarów itp.

Więcej o Machine Learning

Chatboty

Tworzymy asystentów głosowych i chatboty dla firm z większą liczbą klientów. Korzystamy z IBM Watson, Google, Yandex i innych serwisów. Rozwiązania podnoszą jakość obsługi klienta, obniżają koszty Contact Center i zwiększają jego efektywność.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do przesyłania wszelkich przydatnych informacji na temat twojej organizacji.