DEVOPS JAKO SERWIS DLA MAINFRAME

Uruchom DevOps na Mainframe za pomocą prostego praktycznego przewodnika

Przejście do elastycznego modelu świadczenia usług.

Chcesz osiągnąć elastyczność rozwoju Agile, ale myślisz, że jest to niemożliwe z Mainframe? Dążysz do poprawy współpracy między zespołami rozwoju oprogramowania a operatorami oprogramowania? Trzeba przyspieszyć dostarczanie oprogramowania?

Chcemy zaproponować sposób ciągłej dostawy i integracji.

Zapoznaj się z przewodnikiem
DevOps zapewnia szybki „dialog” z konsumentami

Nie chodzi tylko o szybsze i skuteczniejsze wdrażanie pomysłów. Podczas opracowywania nowych funkcji biznes nie może być zależny od zgadywania (musi być naprawdę zorientowany na klienta i podejmować decyzje w oparciu o dane).

JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE DEVOPS DLA MAINFRAME

PORADY

 1. Usuń luki między Mainframe a inną infrastrukturą.
 2. Zoptymalizuj zestawy narzędzi dla DevOps.

PORADY

 1. Dodaj zasoby do programowania i testowania Mainframe’a bez zwiększania MIPS (miliony instrukcji na sekundę) lub/i zapewnij możliwość bardziej szybkiego i bardziej niezawodnego testowania zmian aplikacji bez angażowania zasobów Mainframe.
 2. Stosowanie DevOps, poprzez automatyzację i ciągłe doskonalenie, obniża koszty eksploatacyjne i testowe.

PORADY

 1. Skróć czas wprowadzania produktów na rynek z miesięcy do tygodni i z tygodni do godzin, a nawet minut.
 2. Zmniejsz liczbę czynności wykonywanych ręcznie, takich jak budowanie kodu, instalacja i konfigurowanie środowiska, wdrażanie nowego poziomu kodu,  testowania itp.
 3. Standaryzacja kodu oznacza dobrze ustrukturyzowany i szybko działający kod.
 4. Zmniejsz poziom wysoce podatnego na błędy ręcznego wdrażania.
 5. Automatyczna głęboka analiza kodu.
 6. Współpraca między zespołami na niespotykanym dotąd poziomie.
 7. Przejrzystość i kontrola na wszystkich etapach cyklu rozwoju.

PORADY

 1. Włącz myślenie systemowe, co oznacza, że praca ​​pracowników odbywa się w kulturze współodpowiedzialności, przejrzystości i szybkiej informacji zwrotnej.
 2. Uwolnij uczestników od rutynowych, powtarzalnych zadań, aby mogli zająć się kreatywnością, zmniejsz stres i przeciążenie.
 3. Pomóż przyciągnąć młode talenty do pracy w technologii Mainframe.
 4. Umożliwiaj dostarczanie większej  wartości i wyprzedzaj konkurentów.

Pozwólmy Mainframe rozwijać się dalej

Zrób wkład do globalnego repozytorium programistów Mainframe, aby pomóc w ich rozwoju.

KORZYŚCI Z KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU DEVOPS

ZALETY MAINFRAME

 1. Nasze zespoły są dobrze zbalansowane. Mamy stabilny rdzeń wysoko wykwalifikowanych specjalistów od Mainframe. Co roku około 25 studentów starszych lat jest szkolonych i zatrudnianych do pracy na platformie Z. W celu generowania nowych pomysłów i rozwijania technologii wykorzystującej  Mainframe organizujemy hackathony.
 2. Jesteśmy wiarygodnymi partnerami. W ciągu ponad 25 lat doskonalenia Mainframe zrealizowaliśmy ponad 100 projektów. Dwa z naszych rozwiązań z/OS zostały uhonorowane w konkursie European IT & Software Excellence Awards w 2012 i 2017 roku.
 3. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie. Potrafimy radzić sobie z Mainframe, ponieważ w pracy z nim mamy ponad 7500 lat skumulowanego  zespołowego doświadczenia .

ELASTYCZNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD TWOICH POTRZEB

Tworzymy pewien zestaw, z którego każdy członek zespołu może swobodnie wybrać narzędzia i platformy, z których chciałby korzystać. W zależności od potrzeb klienta możemy zachować dotychczasową konfigurację infrastruktury i odpowiednio ją dostosować i/lub stworzyć kod użytkownika dla różnych procesów.

INSTRUKTORZY TECHNOLOGII DEVOPS

Nasi instruktorzy technologii DevOps mają doświadczenie w projektowaniu DevOps dla DevOps i wprowadzaniu kultury DevOps do naszych projektów Mainframe.

MYŚLENIE SYSTEMOWE

Potrzebujemy stworzyć kulturę DevOps. Pracownicy stosują myślenie systemowe, czyli pracują w ramach kultury współodpowiedzialności, przejrzystości i szybkiej informacji zwrotnej. Te czynniki są podstawą wzajemnego  zrozumienia, zaufania, a co za tym idzie efektywnej współpracy, co zapewnia bardziej elastyczny proces.

Na przykład po zastosowaniu DevOps zaczęliśmy pracować jako prawdziwy zespół Agile, sprint po sprincie.

Dla omówienia naszej sprawy, skontaktuj się z nami.

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

W typowym środowisku IT pojawia się ogromna ilość strat, gdy pracownicy czekają na innych uczestników i urządzenia lub rozwiązują w kółko te same problemy. System przetwarzania potokowego sprawia, że ​​wdrożenie jest przewidywalne i uwalnia pracowników od rutynowych, powtarzalnych zadań, dzięki czemu mogą zająć się bardziej kreatywnymi sprawami.

Na przykład wdrożyliśmy ideę wysyłania e-kartek do programistów, gdy udało się wdrażanie podczas świąt, takich jak Międzynarodowy Dzień Kobiet.

SZYBKIE WDROŻENIE

Wszyscy wiedzą, że wdrażanie nowych procesów, systemów i aplikacji z wykorzystaniem potoku DevOps odbywa się znacznie szybciej. Wdrożenie DevOps zwiększy wydajność działań biznesowych. Możesz szybciej osiągnąć wyniki, ponieważ cały proces tworzenia i wdrażania zajmie pracownikom znacznie mniej czasu.

ZASADY OSZCZĘDNEJ PRODUKCJI

Projektujemy potoki DevOps zgodnie z podstawowymi zasadami oszczędnej produkcji: zrozumienie celu każdego narzędzia, zmniejszenie liczby narzędzi i maksymalne wykorzystanie możliwości wybranych narzędzi i technologii stosu.

Oferujemy najlepszy stosunek jakości do ceny. Oferujemy naszemu klientowi tańszą alternatywę dla opcji rozbudowy mocy Mainframe.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Jesteśmy wszechstronni. Aby utworzyć DevOps, pracujemy z szerokim spektrum technologii i jesteśmy w stanie unowocześnić istniejący cykl życia rozwoju przy użyciu dostępnych narzędzi naszego klienta, aby zapewnić szybkie, regularne i skuteczne ekonomicznie wdrożenie do produkcji.

Modernizacja, refaktoryzacja czy DevOps aplikacji Mainframe?

Wszystkie odpowiedzi są w naszym poradniku.

Kurt Bittner oraz Robert Stroud„Cyfrowa transformacja wymaga DevOps dla Mainframe”, 8-my raport Forrester, 2016

Ostatecznie nie chodzi o przyspieszenie dostarczania starego kodu, ale o usunięcie barier dla innowacji w kluczowych produktach i procesach.

JAK SPRAWIĆ, ŻEBY DEVOPS PRACOWAŁ DLA CIEBIE?

1Wstępne sesje komunikacyjneTydzień 1–2

Wstępne sesje komunikacyjne mające na celu określenie zakresu, przygotowanie listy kontrolnej do wstępnego zrozumienia środowiska i aplikacji.

Analizujemy, Ty śledzisz proces.

2Bezpłatne warsztaty dotyczące transformacji DevOps na miejscuTydzień 3

Polecamy te jednodniowe warsztaty jako część naszego serwisu zarządzanego w celu opracowania praktycznego podejścia do wdrażania praktyk DevOps.

Na zakończenie warsztatów otrzymasz:

 1. Obiektywne informacje na temat możliwości i zagrożeń DevOps.
 2. Ocenę dokonaną na podstawie tego, co usłyszeliśmy i odnotowaliśmy na miejscu.
 3. Indywidualną strategię wdrażania DevOps i mapę drogową dla Twojego przedsiębiorstwa.
3Etap wykrywaniaTydzień 4–5

Ten etap składa się z 2 części:

 • Sporządzenie mapy łańcucha dostaw.
 • Zestaw narzędzi do projektowania potoku.

Opracowujemy plan transformacji i rozwiązanie, Ty je ostatecznie dopracowujesz i zatwierdzasz.

4Etap wdrażaniaTydzień 6–7 (2–3 miesiące)*

Zacznij pracę z zespołem jednego klienta, stwórz przejrzystą dokumentację, dokonaj ocenę wyników względem mapy kluczowych wskaźników wydajności (KPI) DevOps.

* Rozwijamy produkt z minimalną funkcjonalnością ciągłej integracji/ciągłego dostarczania, używasz potoku jednym przyciskiem.

5Etap skalowania

Instruktor technologii DevOps od IBA pracuje z zespołem klienta, aby zapewnić wdrażanie DevOps w twoich zespołach pracujących z Mainframe.

Wdrażamy nowe funkcje w oparciu o ciągłe informacje zwrotne, Ty z nich korzystasz.

6Etap towarzyszenia

Sprawiamy, że DevOps jest jednolitym i standaryzowanym procesem oraz zapewniamy doradztwo w zakresie DevOps, wdrażasz metodologię DevOps w swojej kulturze i procesach oraz  rozszerzasz ją.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do przesyłania wszelkich przydatnych informacji na temat twojej organizacji.