POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wchodzi w życie z dniem 23 maja 2023 roku. Należy pamiętać, że niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności będzie regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w naszych praktykach przetwarzania danych osobowych oraz wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach prawa.

 

Firma IBA Group a.s. jest częścią IBA Group (dalej „Spółką”, „firma IBA Group”). Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób nasza Spółka wykorzystuje dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, aplikacji, usług, narzędzi, a także wyjaśnia inne działania związane z przetwarzaniem danych, które podejmujemy, gdy firma IBA Group działa jako administrator danych (lub jakikolwiek lokalny odpowiednik).

 

Zgoda z warunkami

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie odwiedzaj, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj ze stron internetowych, aplikacji, usług lub narzędzi firmy IBA Group ani w inny sposób nie angażuj się w przetwarzanie danych przez firmę IBA Group. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych firmy IBA Group, kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję” w otrzymanej od nas marketingowej wiadomości e-mail lub napisz na adres dpo@ibagroup.eu.

 

Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe od potencjalnych klientów, partnerów biznesowych, naszych obecnych pracowników, potencjalnych pracowników oraz użytkowników serwisu. Jeśli którekolwiek z gromadzonych przez nas danych nie są wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, przekażemy osobom fizycznym (jeśli jest to wymagane przez prawo) odpowiednie powiadomienie o tym, jakie inne dane będą gromadzone i jak będą wykorzystywane.

Nasza firma gromadzi następujące dane:

 • Dane osobowe, które zgodziłeś się nam przekazać (na przykład imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko, kraj) w celu uzyskania dostępu do różnych plików do pobrania, przeglądania określonych treści, subskrypcji biuletynów firmy, w celu rejestracji na wydarzenia oraz w związku z Twoimi preferencjami w zakresie otrzymywania materiałów marketingowych od firmy IBA Group. Informacje, które zebraliśmy na Twój temat z publicznie dostępnych źródeł, takich jak media społecznościowe, platformy marketingowe lub wydarzenia, w których uczestniczyłeś. Będziesz otrzymywać wiadomości od firmy IBA Group zawierające materiały marketingowe, jeśli zażądałeś takich informacji od niej lub jeśli Ty lub Twój pracodawca zakupiliście usługi świadczone przez firmę IBA Group;
 • Informacje, które zbieramy, gdy korzystasz ze stron internetowych i aplikacji Spółki, takie jak typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, strony odsyłające/wyjściowe, typ platformy, znacznik daty/godziny, liczba kliknięć, nazwa domeny oraz kraj/stan wszystkich osób odwiedzających witrynę internetową i aplikacje Spółki, informacje o Twoim urządzeniu mobilnym, w tym (jeśli dotyczy) typ urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia, mobilny system operacyjny;
 • Dane techniczne pochodzące od różnych stron trzecich i z publicznie dostępnych źródeł, takich jak dostawcy usług analitycznych, sieci agencji reklamowych, dostawcy wyszukiwarek;
 • Informacje handlowe: Dane historyczne i zapisy dotyczące produktów i usług otrzymanych od firmy IBA Group. Korespondencja między Tobą a nami za pośrednictwem dedykowanej skrzynki pocztowej lub innych środków komunikacji elektronicznej (w tym kanałów komunikacji wspieranych przez sztuczną inteligencję) w celu obsługi płatności należności i prowadzenia późniejszych działań biznesowych w celu zapewnienia satysfakcji klienta;
 • Materiały audiowizualne: zdjęcia i obrazy/audio/materiały zrobione/nagrane podczas wizyty w naszym biurze lub zrobione podczas rekrutacji lub wideorozmów rekrutacyjnych lub podczas wszelkich innych wirtualnych i interaktywnych wydarzeń (w tym nagrania z wirtualnych seminariów lub podobnych wydarzeń);
 • Pliki cookie i dane geolokalizacyjne: Jak wspomniano poniżej, w niektórych przypadkach możemy również gromadzić dane geolokalizacyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, strony internetowe firmy IBA Group nie gromadzą żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (w tym między innymi dane o Twojej rasie lub pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, życiu seksualnym, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia, danych genetycznych i biometrycznych). Firma IBA Group nie gromadzi informacji o wyrokach skazujących i nadużyciach.

 

Jak gromadzimy Twoje dane?

Otrzymujemy wyżej wymienione kategorie danych osobowych bezpośrednio od Ciebie lub pośrednio od niektórych stron trzecich, takich jak technologia naszej strony internetowej, nasze podmioty stowarzyszone, agencje rządowe, publiczne strony internetowe i sieci społecznościowe, różni dostawcy.

Większość gromadzonych przez nas danych jest przekazywana naszej Spółce bezpośrednio przez Ciebie. Gromadzimy dane i przetwarzamy je, gdy:

 • rejestrujesz się online lub składasz zamówienie na zakup któregokolwiek z naszych rozwiązań, produktów lub usług;
 • zapisujesz się do otrzymywania biuletynów informacyjnych;
 • rejestrujesz się na stronie, aby zostawić komentarz;
 • dobrowolnie wypełniasz ankietę dla klientów lub przekazujesz opinię na dowolnym z naszych forów dyskusyjnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • korzystasz lub przeglądasz naszą witrynę za pomocą plików cookie Twojej przeglądarki.

Nasza Spółka może również otrzymywać Twoje dane pośrednio z następujących źródeł: technologia naszej strony internetowej, nasze podmioty stowarzyszone, agencje rządowe, publiczne strony internetowe i sieci społecznościowe, różni dostawcy.

 

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Firma IBA Group wykorzystuje Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do określonych celów. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą zawierającą (i) listę celów, dla których firma IBA Group wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz (ii) przegląd podstaw prawnych dla każdego takiego celu.

CelPodstawa prawna
Monitorowanie korzystania z naszych systemów, w tym naszych stron internetowych, aplikacji i narzędzi.Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapobieganiu niezgodności z wymogami i ochronie naszej reputacji.
Poprawa bezpieczeństwa i wydajności naszej strony internetowej, aplikacji, sieci i informacji.Nasze uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu użytkownikowi doskonałej obsługi oraz bezpieczeństwa i użyteczności naszych sieci i informacji.
Wykonywanie analitycznego przetwarzania danych, w tym danych marketingowych oraz danych dotyczących organizacji wydarzeń/spotkań.Nasz prawnie uzasadniony interes polegającym na zapewnieniu prawidłowego przebiegu naszej działalności.
Sprzedawanie Ci naszych produktów i usług po uzyskaniu Twojej zgody na tego typu przetwarzanie danych, co zostało bardziej szczegółowo opisane w sekcji „Marketing” poniżej.Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu nam zdolności do prowadzenia i rozwijania naszej działalności.
Zarządzanie stosunkiem umownym i/lub stosunkiem pracy między nami a Tobą.Jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną.
Prowadzenie i zarządzanie naszą działalnością biznesową, w tym świadczenie naszych usług na rzecz naszych klientów, ich pracowników/kontrahentów i klientów, na przykład podczas zbierania ich danych w ramach ankiet lub badań rynku.Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu prawidłowego przebiegu naszej działalności.
Zgodność z wymogami prawnymi.Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
W odniesieniu do materiałów audio/wideo nagranych podczas wydarzeń interaktywnych/nagranych (w tym wirtualnych wydarzeń/webinariów): informowanie zainteresowanych osób o treści takich wydarzeń/nagrań (w tym publikacja online takich nagrań w celach marketingowych).Na podstawie Twojej zgody uzyskanej przed rozpoczęciem wydarzenia po otrzymaniu pełnej informacji.

 

Jak przechowujemy Twoje dane?

Ponieważ jesteśmy globalną organizacją, posiadającą biura i prowadzącą działalność na całym świecie, gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane na arenie międzynarodowej w ramach globalnej działalności biznesowej firmy IBA Group, a także przekazywane między jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi. Firma IBA Group bezpiecznie przechowuje Twoje dane w systemach CRM Spółki.

Każde takie przekazanie w ramach globalnej działalności biznesowej firmy IBA Group podlega obowiązującym przepisom dotyczącym ochrony danych, a także naszym regulacjom wewnętrznym, a mianowicie: Polityce w zakresie ochrony danych osobowych IBA-PlcD37 oraz Zasadom w zakresie przetwarzania danych osobowych IBA -PlcD39.

W odniesieniu do wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych zapewniamy ich bezpieczeństwo organizacyjne, fizyczne i techniczne. Środki bezpieczeństwa są wdrażane poprzez nasze protokoły, kontrole i powiązane zasady, procedury i wytyczne, z uwzględnieniem ryzyka związanego z kategoriami danych osobowych i przeprowadzanym przez nas przetwarzaniem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne. Utrzymujemy określone zasady i procedury zarządzania i przechowywania dokumentacji, które zapewniają, że dane osobowe są usuwane po obiektywnie niezbędnym okresie, zgodnie z następującymi kryteriami przechowywania:

 • Przechowujemy Twoje dane przez czas trwającego stosunku między nami a Tobą.
 • Przechowujemy Twoje dane przez cały okres Twojej aktywności na koncie osobistym lub przez cały okres niezbędny do świadczenia Ci usług.
 • Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych globalnych zobowiązań prawnych i umownych.

 

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim?

Możemy udostępniać dane osobowe naszym usługodawcom, profesjonalnym konsultantom i agencjom marketingowym. Takie osoby trzecie mogą znajdować się w innych krajach. Przed takim przekazaniem podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są odpowiednio chronione zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz zgodnie z wewnętrznymi politykami stosowanymi przez firmę IBA Group.

Wszelkie przekazywanie Twoich danych osobowych stronom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie odbywać się zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi mechanizmami i standardami przekazywania danych.

 

Marketing

Firma IBA Group pragnie przekazać Ci informacje o naszych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Ci się spodobać. Nasze ukierunkowane wiadomości e-mail zazwyczaj zawierają piksele śledzące, pliki cookie i podobne technologie, które informują nas, czy otwierasz, czytasz lub usuwasz nasze wiadomości, a także linki, prowadzące do stron docelowych.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, to w przyszłości zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania takich wysyłek. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania naszych materiałów marketingowych, kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję” w otrzymanej od nas marketingowej wiadomości e-mail. Jeśli chcesz, aby firma IBA Group zaprzestała gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych w przyszłości, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@ibagroup.eu.

 

Linki

Strony internetowe firmy IBA Group zawierają linki do różnych stron internetowych podmiotów trzecich, a także dostępne na nich wtyczki i aplikacje. Po kliknięciu tych linków lub włączeniu tych wtyczek istnieje możliwość, że osoby trzecie będą gromadzić Twoje dane osobowe, w tym w celu późniejszego rozpowszechniania takich danych. Firma IBA Group nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, praktyki dotyczące prywatności lub niezawodność takich zasobów osób trzecich. Gdy opuszczasz witrynę internetową firmy IBA Group, firma IBA Group zachęca Cię do zapoznania się z informacją o ochronie prywatności i polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

 

Jakie są Twoje prawa do ochrony danych?

Firma IBA Group pragnie zapewnić, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdemu użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

Prawo dostępu oznacza, że masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych od firmy IBA Group.

Prawo do poprawiania oznacza, że masz prawo zażądać od firmy IBA Group poprawienia wszelkich informacji, które Twoim zdaniem są niedokładne. Masz również prawo zażądać od firmy IBA Group uzupełnienia informacji, które uważasz za niekompletne.

Prawo do usunięcia oznacza, że masz prawo zażądać, aby firma IBA Group usunęła Twoje dane osobowe pod pewnymi warunkami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, że masz prawo zażądać od firmy IBA Group ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod pewnymi warunkami.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oznacza, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez firmę IBA Group pod pewnymi warunkami.

Prawo do przenoszenia danych oznacza, że masz prawo zażądać, aby firma IBA Group przeniosła zebrane dane do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie, pod pewnymi warunkami.

Prawo do rezygnacji z otrzymywania wiadomości zawierających materiały marketingowe oznacza, że możesz kliknąć przycisk „Zrezygnować z subskrypcji” lub „Zrezygnować” znajdujący się na materiałach marketingowych.

Prawo do cofnięcia zgody oznacza, że w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowała firma IBA Group przed wycofaniem zgody.

Prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez Spółkę Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych (patrz sekcja Jak skontaktować się z odpowiednim organem poniżej).

Termin naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie wynosi jeden miesiąc. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: dpo@ibagroup.eu.

 

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze w celu gromadzenia standardowych informacji i informacji o zachowaniu odwiedzających. Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, możemy automatycznie zbierać informacje o Tobie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii.

 

Jak używamy plików cookie?

Firma IBA Group wykorzystuje pliki cookie na różne sposoby, aby poprawić Twoje wrażenia z korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji, w tym zrozumieć, w jaki sposób z nich korzystasz. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych przez firmę IBA Group, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

 

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

Istnieją różne pliki cookie, jednak nasza strona internetowa wykorzystuje następujące:

 • Funkcjonalność. Pliki cookie, które umożliwiają śledzenie korzystania z określonych funkcji i kategorii treści. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej skupić się na tym, co dla Ciebie jest najważniejsze, oraz sprawić, by funkcje i treści były bardziej dostępne i łatwiejsze w nawigacji.
 • Analityka. Używamy plików cookie do przeprowadzania analizy trendów i zrozumienia, jak działa nasza witryna lub aplikacja, a także do zrozumienia, co nie działa. Pomaga nam to ulepszać udostępniane przez nas treści i aktualizować je.
 • Komunikacja. Używamy plików cookie stron trzecich, które umożliwiają szybki kontakt z Tobą w razie potrzeby.

 

Jak zarządzać plikami cookie

Możesz zmienić ustawienia plików cookie za pomocą naszego Menedżera zgody na pliki cookie. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie ze swojego urządzenia, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki (więcej informacji w sekcji „Polityka plików cookie”). Jeśli chcesz zablokować umieszczanie kolejnych plików cookie na swoim urządzeniu, możesz to zrobić za pomocą naszego menedżera zgody na pliki cookie.

Należy pamiętać, że usuwanie i blokowanie plików cookie może wpłynąć na ustawienia interfejsu użytkownika.

 

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności firmy IBA Group lub informacji, które o Tobie przechowujemy, lub jeśli chcesz skorzystać z jednego ze swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych metod.

 • Nasz adres e-mail: dpo@ibagroup.eu
 • Nasz numer telefonu: +420 251 116 211
 • Możesz też wysłać do nas list zwykłą pocztą pod adres: ul. Petržilkova 2583/13, Praha 5, 158 00, Czechy.

Dokonywanie zmian w naszej polityce prywatności

Firma IBA Group regularnie przegląda swoją Politykę Prywatności i będzie publikować wszelkie aktualizacje na tej stronie internetowej. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia 23 maja 2023 r.

 

Polityka prywatności innych serwisów internetowych

Strona internetowa firmy IBA Group zawiera linki do innych stron internetowych. Nasza polityka prywatności dotyczy tylko naszej witryny lub aplikacji, więc jeśli zdecydujesz się skorzystać z łącza do innej witryny lub skorzystać z połączonej aplikacji, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

 

Jak skontaktować się z odpowiednim organem

Jeśli chcesz złożyć skargę lub uważasz, że nasza Spółka nie rozwiązała Twojego problemu w odpowiedni dla Ciebie sposób, możesz skontaktować się z Biurem Rzecznika Danych Osobowych i Informacji. Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłącza europa.eu.

Skontaktuj się z nami

  Yes
  YesPolityką PrywatnościPolityką Plików Cookie