Globalny korporacyjny magazyn danych, obsługa 24/7

Zadanie biznesowe

Opracowywanie i utrzymywanie magazynu danych dla przedsiębiorstw, procesów ETL i aplikacji internetowej obsługującej dane.

Rozwiązanie

Nasz zespół opracowuje system planowania finansowego i prognozowania dla projektów klienta. Utworzono aplikację internetową, w której kierownicy projektów budują prognozy finansowe. Wypełniają również kwestionariusze i ankiety, na podstawie których projekty otrzymują statusy w zależności od ewentualnej dochodowości/nierentowności. Po przetworzeniu tych danych generowane są kluczowe wskaźniki wydajności. Wygenerowane przez system raporty trafiają do kontroli kierownictwa firmy.

Nad projektem pracuje zespół z 30 programistów i 10 specjalistów wsparcia technicznego. Monitorują ETL przez całą dobę i odpowiadają na zapytania użytkowników.

Wynik

System generuje raporty dla kierownictwa firmy, na podstawie których ustalane są prognozy finansowe na następny kwartał.