Opracowanie jednolitego internetowego systemu informacyjnego dla międzynarodowej korporacji

Zadanie

Różne działy spółki mają wiele systemów, które rozwiązują to samo zadanie na różne sposoby. Konieczne jest opracowanie jednolitego rozwiązania dla całego przedsiębiorstwa.

Opracować wyskalowane rozwiązanie, pozwalające połączyć różne systemy korporacyjne w jedną całość.

Cele projektu:

  • Migracja z systemów Legacy na nowoczesną platformę.
  • Opracowanie ujednoliconej aplikacji.
  • Obniżenie kosztów utrzymania wielu systemów rozwiązujących jednakowe problemy.

Rozwiązanie

IPPF (Integrated project planning and forecasting) to internetowy system informacyjny, który gromadzi informacje o umowach i projektach z różnych źródeł przedsiębiorstwa. Dzięki konsolidacji danych, procesów i raportów, rozwiązanie umożliwia integrację zarządzania umowami i kontami z systemami zarządzania klienta.

Rozwiązanie IPPF zapewnia kierownikom projektów i partnerom kluczowe zasoby pomagające w zarządzaniu, monitorowaniu finansowych i niefinansowych informacji projektowych poprzez nadzór finansowy nad projektem (planowanie, uzgadnianie i prognozowanie) oraz integrację z systemami zaplecza.

Technicznie rozwiązanie IPPF działa w klastrze serwerów WWW składającym się z trzech serwerów podłączonych do trzech serwerów DB2. Wdrożono przywracanie systemu po awarii:w przypadku awarii aplikacji może ona przełączyć się na inną aplikację wdrożoną w innym regionie chmury.

Wynik

Opracowano nowoczesną i skalowalną aplikację JEE, która zawiera 30 różnych źródeł danych. Liczba użytkowników IPPF stale rośnie i wynosi ponad 30 000 osób na całym świecie.

Korzyścią klienta jest wielokrotna redukcja kosztów utrzymania systemu dzięki zamknięciu podobnych aplikacji.

Opracowywanie Aplikacji Korporacyjnych