System zarządzania personelem w oparciu o SAP

Zadanie biznesowe

Opracowanie samoobsługowego systemu analitycznego do zarządzania zasobami ludzkimi, w pełni zintegrowanego z istniejącym korporacyjnym środowiskiem IT. Musi zapewniać wiarygodne i dokładne wskaźniki niezbędne do codziennej pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Wszystkie poufne informacje powinny być bezpiecznie chronione za pomocą kontroli dostępu w oparciu o strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie

Struktura danych HR jest zależna od czasu i bardzo dynamiczna. Wymaga to przemyślanej organizacji gromadzenia i przygotowywania danych. Wdrożone rozwiązanie – to SAP Analytics Cloud (SAC) na bazie korporacyjnego magazynu danych w oparciu o SAP HANA. Przesyłanie danych z aplikacji zarządzania personelem odbywa się za pomocą Operational Data Provisioning (ODP).

Wynik

Przejrzysty i zrozumiały model danych służy jako podstawa do budowania i obliczania wymaganych wskaźników KPI. Procesy HR nadal działają normalnie w zwykłym trybie, a system stale gromadzi informacje. Nowe dane są zbierane automatycznie i wysyłane do utworzonego modelu zgodnie z danymi historycznymi.

Kierownictwo wyższego szczebla szybko otrzymuje wszystkie niezbędne kluczowe wskaźniki. Łatwiej jest śledzić jakość personelu, identyfikować trendy i podejmować właściwe decyzje.

Użytkownicy końcowi mogą przeprowadzać dokładną analizę, monitorować wpływ zmian w danych podstawowych, tworzyć i udostępniać własne formularze raportowania, natychmiast włączać się do analizy i wchodzić w interakcje za pośrednictwem jednego punktu wejścia.