Program motywacyjny dla merchandiserów: o czym warto wiedzieć

Luty 19, 2024 

Zadaniem każdego menedżera jest stworzenie takich warunków pracy, aby pracownicy byli zmotywowani do lepszej pracy. To nie jest łatwe zadanie. Jak pokazuje praktyka, merchandising to obszar, w którym występuje duża rotacja personelu i niskie bonusy.

Dzisiaj spróbujemy dowiedzieć się, jak stworzyć przejrzysty i działający program lojalnościowy dla merchandiserów.

Na co zwrócić uwagę, tworząc program lojalnościowy

Pierwszą rzeczą, którą firma musi zrozumieć, jest motywacja ludzi. Każdą publiczność motywuje się innymi środkami: pieniężnymi, celami biznesowymi, społecznymi. Przedstawiciele handlowi i menadżerowie często dążą do rozwoju swojej kariery, natomiast merchandiserzy poszukują stabilnego dochodu.

Aby zrozumieć, co motywuje pracowników, należy przeanalizować sposób, w jaki pracują, ich raporty, porozmawiać z nimi. Pomoże to określić, co zaoferować pracownikom jako premię.

Rozważmy trzy kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, tworząc program lojalnościowy: stabilność, przejrzystość, zrozumiałe KPI.

Stabilność

Częstą przyczyną zwolnień merchandiserów są niestabilne dochody.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę outstaffingową, najczęściej merchandiserami są osoby w wieku od 25 do 35 lat. Oznacza to, że mają rodzinę, dziecko, samochód. Są to osoby korzystające z kredytów, kart ratalnych, oszczędzające na mieszkanie/samochód. Praca dla nich to przede wszystkim źródło dochodu. Dlatego stabilne wynagrodzenie jest główną motywacją do efektywnego wykonywania obowiązków.

Przejrzystość procesów

Pracownik musi rozumieć swoje obowiązki służbowe, strukturę procesu pracy, co musi zrobić, aby otrzymać premię. Jeśli merchandiser jest ciągle proszony o zrobienie czegoś ekstra w sklepie, jego raporty są odkładane, jest on pozbawiony premii bez wyjaśnienia, wówczas pracownik traci motywację do dobrego wykonywania swoich obowiązków. Aby tego uniknąć, należy wprowadzić jasne KPI.

Zrozumiałe KPI

Firma musi ustawiać dla merchandiserów KPI, które spełniają dwa kryteria:

  1. Realność. Wszystkie KPI muszą być osiągalne. Jeśli ustawić dla pracownika KPI, aby „odwiedzał 100 punktów sprzedaży dziennie”, w żadnym wypadku tego nie zrealizuje.
  2. KPI powinny zależeć od pracy merchandisera, powinien on mieć na nie wpływ. Na przykład liczba wizyt w punktach sprzedaży detalicznej czy procent zgodności z planogramami.

Ogólnie rzecz biorąc, merchandiser musi rozumieć, co robi i dlaczego jest to ważne. Spójrzmy na przykład, jak można uprościć pracę merchandisera, uczynić ją zrozumiałą, a więc zmotywować go do lepszego wykonywania swoich obowiązków.

Goods Checker jako narzędzie motywacyjne

Przyjrzyjmy się, jak aplikacja Goods Checker pomaga motywować merchandiserów.

Przede wszystkim sama aplikacja jest motywacją. Merchandiserzy wiedzą, że ich pracą steruje program i pracują wydajniej. Przecież aplikację trudniej oszukać: wrzucić stare zdjęcia, pominąć etap audytu itp.

Z doświadczenia naszych klientów wynika, że odsetek przestrzegania planogramów wzrósł natychmiast po rozpoczęciu korzystania z aplikacji.

Jak działa Goods Checker? Pracownik wchodzi do sklepu i robi zdjęcie półki. Goods Checker automatycznie porównuje ekspozycję na zdjęciu z planogramem i zaznacza zdjęcie, określając braki i nieprawidłowo wystawiony towar. Jeśli nie da się skorygować ekspozycji, merchandiser może wskazać przyczynę. Zaznaczone zdjęcie zostanie przesłane do menadżera, a aplikacja wygeneruje raport na podstawie wszystkich zdjęć. W efekcie otrzymujemy co następuje:

  • Merchandiser ma pewność, że wykonał swoją pracę prawidłowo i może ubiegać się o bonus.
  • Praca merchandisera stała się znacznie łatwiejsza i szybsza: porównywanie ekspozycji odbywa się automatycznie.
  • Merchandiser wie, że jego raporty są ważne i wykorzystywane do celów analitycznych.

Dzięki Goods Checker menedżerowie szybko otrzymują wszystkie informacje na temat KPI każdego merchandisera. Na przykład liczba odwiedzonych sklepów, procent wykonanych planogramów, procent zdjęć wysokiej jakości, dynamika w okresie, liczba zdjęć w poszczególnych miesiącach itp. Na podstawie wykonywania tych wskaźników Goods Checker sporządza ranking pracowników. Jest to doskonała podstawa do pracy z KPI i ustalania premii dla merchandisera.

Dodatkowo aplikacja Goods Checker zwiększyła ochronę przed oszustwami, a menadżer zawsze może kontrolować odległość od miejsca wykonania zdjęcia.

Program motywacyjny jako konieczne narzędzie skutecznej konkurencji na rynku

Program motywacyjny jest dobrym narzędziem do zatrzymania pracowników i poprawy efektywności ich pracy. Aby opracować taki program, trzeba zbadać zadania swoich pracowników, znaleźć to, czego im brakuje, jak można ulepszyć procesy ich pracy, zmotywować ich, aby dali z siebie wszystko. Goods Checker to dobre narzędzie, które może pomóc zarówno menadżerom, jak i merchandiserom w budowaniu programu motywacyjnego.

Jako zachętę można korzystać zarówno z bonusów pieniężnych (premii), jak i bonusów socjalnych (opłat za sport, wycieczek, kursów). Pomoże to pracownikom rozwijać się i tworzyć relacje oparte na zaufaniu.

Bardzo ważna jest ocena efektywności oraz przegląd programów lojalnościowych, ich dostosowanie. Jeśli wszyscy są usatysfakcjonowani, można dalej korzystać z dotychczasowej opcji.

Skontaktuj się z nami

    Yes
    YesPolityką PrywatnościPolityką Plików Cookie