Korporacyjna hurtownia danych dla banku

Zadanie biznesowe

Stworzyć korporacyjną hurtownię danych banku w oparciu o standardowy model Banking Data Warehouse i scentralizować informacje do przygotowywania raportów, budżetowania i oceny działalności banku.

Rozwiązanie

IBA Group opracowała i wdrożyła korporacyjną hurtownię danych (KHD), skonfigurowała algorytmy importu danych do KHD z systemów wewnętrznych banku i źródeł zewnętrznych, stworzyła katalog terminów biznesowych oraz opracowała ponad 90 standardowych formularzy dla raportów.

Firma również opracowała metody czyszczenia danych i kontroli ich jakości zgodnie z wewnętrznymi zasadami banku, podzieliła dane na: ogólne dane księgi głównej, portfel kredytowy, rachunkowość zarządcza, wydajność sieci samoobsługowej.

Wynik

Bank scentralizował informację finansową i poprawił jakość danych w sprawozdawczości. Pracownicy banku otrzymują informacje w postaci interaktywnych raportów i paneli informacyjnych oraz mogą szybko analizować wskaźniki i obszary działalności banku.