Stworzenie platformy kognitywnej do zarządzania danymi korporacyjnymi

Zadanie biznesowe

Zbudować bezpieczną i skalowalną platformę kognitywną do agregacji danych i analizy – platformę, która przekształca kluczowe procesy biznesowe.

Rozwiązanie

Programiści IBA Group opracowali Cognitive Enterprise Data Platform (CEDP). Platforma ta ułatwia pozyskiwanie, udostępnianie i integrowanie danych korporacyjnych. Różne działy firmy współdziałają z platformą jako producenci i konsumenci danych.

Wynik

CEDP zawiera obecnie ponad 100 zasobów danych korporacyjnych. Zestawy danych obejmują podstawowe dane o klientach, podstawowe dane o produktach, ujednoliconą systematykę i wiele innych.

CEDP ma możliwość: analizy big data takich jak BigSQL, HDFS, DashDB do analizy opartej na wydajności, adnotacji danych nieustrukturyzowanych, machine learning, deep learning i dostęp do IBM Cloud Services.