Zintegrowana hurtownia danych do automatyzacji raportów

Sytuacja

Jeden z działów firmy zleceniodawcy stanowił wcześniej odrębną spółkę.Do tworzenia raportów używano tam nietypowego oprogramowania. Aby doprowadzić swoje raporty do standardowego formatu, pracownicy tego działu musieli korzystać z programu MS Excel.

Zadanie

Zautomatyzować tworzenie raportów w standardowym formacie,  akceptowanym we wszystkich działach firmy.

Rozwiązanie

Aby zautomatyzować tworzenie raportów, opracowano SSDM (Security Systems Data Mart) — zintegrowaną hurtownię danych. Do tej hurtowni trafiają dane z systemów niestandardowych, z których wcześniej korzystał ten dział, oraz dane standardowe z systemów innych działów firmy. Dane te zawierają informacje dotyczące płatności, usług i księgowości. Raporty automatyczne są generowane w Cognos.

Opracowany system ma złożoną logikę biznesową, która stale się zmienia i ewoluuje. Podczas pracy nad projektem nastąpiła migracja z jednego systemu zarządzania kontraktami do drugiego, który ma inny model danych. Następnie nastąpiła migracja systemu do pracy z klientami do innej usługi. Zmiany te uwzględniono w działaniu hurtowni danych i pomyślnie przeprowadzono integrację.

Wynik

Większość pracy, którą pracownicy wykonywali wcześniej w MS Excel, jest teraz automatycznie wykonywana w SSDM. Skonfigurowano automatyczne sporządzanie raportów w Cognos. Utworzona hurtownia danych jest wykorzystywana również przez inne działy spółki jako źródło danych do raportów.

Wcześniej sporządzanie raportów zajmowało większą część miesiąca, ale wraz z wdrożeniem nowego rozwiązania czas ten został skrócony do 2-3 dni.

Usługi na zamówienie