Bank usprawnił system sporządzania raportów

Zadanie biznesowe

Skrócić czas przygotowania i poprawić jakość raportów zarządczych przy pomocy platform IBM Cognos i IBM InfoSphere DataStage.

Rozwiązanie

Opracowaliśmy i skonfigurowaliśmy system informacyjno-analityczny (IAS) oraz korporacyjną hurtownię danych (KHD).

Zrealizowano następujące zadania:

  • Opracowanie i modernizacja raportów niezbędnych do ustalenia podejrzanych transakcji finansowych oraz raportów dla działu kontroli  (compliance control)
  • Opracowanie “Prezentacji ryzyka rynkowego”
  • Opracowanie procesów dla generowania danych o klientach banku z KHD
    Opracowanie i konfiguracja narzędzi ETL dla pakietu oprogramowania „Jednolity Rejestr Klientów”
  • Opracowanie procesów ETL kopii archiwalnej, rozdzielenie modeli analitycznych (Operacyjnego i Archiwalnego).

Certyfikowani trenerzy przeszkolili zespół klienta do pracy w nowym systemie i nadal doradzają specjalistom banku. Również w ramach wsparcia projektu dokonano sprawdzania algorytmu obliczeniowego w raportach, analizę i eliminację problemów w danych KHD, dokonano zmian do modelu KHD, procesów ETL, prezentacji danych i raportów.

Wynik

Wszystkie informacje z różnych korporacyjnych systemów do analizy i sporządzenia raportów zostały skonsolidowane w KHD i IAS. Pracownicy banku mogą generować bardziej szczegółowe raporty finansowe, co pomaga kierownictwu w podejmowaniu lepszych decyzji zarządczych.

Po przeszkoleniu pracownicy banku mogą samodzielnie utrzymywać i udoskonalać wdrożone systemy.