Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji logistycznej

Sytuacja

Początkowo wszystkie informacje, niezbędne do zarządzania transportem stanowiły zbiór tabel. Potrzebne było wygodniejsze rozwiązanie dla użytkowników, aby mogli pracować szybciej i skuteczniej podejmować decyzje.

Zadanie

Wdrożenie nowego procesu, który ułatwi użytkownikom pracę z danymi i przyspieszy podejmowanie decyzji.

Rozwiązanie

Każdy serwis w systemie klienta zawiera informacje o transporcie ładunków. Na przykład ładunek musi zostać przetransportowany z punktu A do punktu B na innym kontynencie. W związku z tym specjaliści firmy muszą określić trasę, którą można go dostarczyć, znaleźć statek, na którym można zamówić transport tego ładunku, wydać wszystkie dokumenty, wysłać ładunek, dostarczyć go, zebrać statystyki.

Zamiast przedstawiać wszystkie dane w tabelach, postanowiliśmy wyświetlić usługi na mapie. W tym celu opracowano system do analizy sieci tras i wykorzystania go w planowaniu. Na mapie umieszczono porty, statki, typy kontenerów oraz informacje o tym, kiedy statki są dostępne, a kiedy stoją z powodu przeglądu serwisowego.

Następnie postanowiliśmy uzupełnić funkcjonalność śledzeniem statków w czasie rzeczywistym i opracowaliśmy system monitorowania operacyjnego. Niektóre informacje są w dostępie publicznym (co to za statek, jakim kursem płynie i z jaką prędkością), a część – w zamkniętym (ładunek, załadunek względem linii wodnej). W aplikacji dostępna jest mapa, na której widoczne są wszystkie statki klienta oraz jego partnerów.

Później pojawił się również system analityczny do tworzenia raportów, ładowania i ściągania plików oraz porównywania wskaźników. Ponadto informacje zostały udostępnione szerszemu gronu osób, w tym partnerom firmy.

Wynik

Firma uzyskała szerszą automatyzację procesów. Wzrosła szybkość podejmowania decyzji, ponieważ mniejsza ilość osób może przetwarzać większy zakres informacji. Obecnie system obsługuje 120 serwisów i ponad 800 statków.

Dowiedz się więcej o innych rozwiązaniach dla branży logistycznej