Punkt wejściowy z kamerą termowizyjną do kontrolowania rozprzestrzeniania się COVID-19

Sytuacja

Podczas pandemii COVID-19 konieczne jest ograniczenie masowego rozprzestrzeniania się infekcji poprzez szybkie wykrywanie chorych przechodzących przez punkty kontrolne w przedsiębiorstwach, dworcach, lotniskach itp. W większości instytucji pomiar temperatury i stosowanie specjalnych środków jes kontrolowane ręcznie lub w ogóle nie jest strowane wcale. Przy takiej organizacji procesu często konieczne jest wyeliminowanie skutków naruszeń, chociaż można by zaangażować się w ich zapobieganie.

Zadanie biznesowe

Zorganizować ciągłe monitorowanie temperatury pracowników i odwiedzających przedsiębiorstwo, przechodzących przez punkty kontroli. Potrzebny jest system z funkcją identyfikacji osób oraz możliwością blokowania przejścia przez bramkę obrotową i dostarczania informacji analitycznych kierownictwu.

Rozwiązanie

System został opracowany z zastosowaniem sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. Wykorzystana jest architektura klient-serwer. System operacyjny dla oprogramowania może korzystać zarówno z produktów z rodziny Windows, jak i UNIX. Zorganizowano interakcję z systemem ewidencji personalnej przedsiębiorstwa (Lotus Notes). Gdy osoba trafia w obszar zasięgu kamery wideo, dane pomiarowe są przesyłane do lokalizacji klienta użytkownika systemu.

Urządzenia umieszczone są w punkcie kontrolnym obok bramek obrotowych. Posiadają 2 obiektywy: pierwszy do identyfikacji twarzy (kamera), drugi do monitorowania temperatury (kamera termowizyjna). Bezdotykowe określenie temperatury jednego lub kilku obiektów jest możliwe z odległości do 4 metrów. Dokładność pomiaru ≤0,3°C.

Inteligentne rozpoznawanie twarzy zapewnia wysoką dokładność rozpoznawania i późniejsze szkolenie sieci neuronowej. Po pobraniu parametrów biometrycznych twarzy w kadrze, obrazy są porównywane z parametrami referencyjnymi przechowywanymi w katalogu. Dokładność identyfikacji 95%.

Pomiar temperatury i identyfikacja osoby zajmują około pół sekundy. Przejście przez punkty kontrolne może zostać zablokowane dla osób z podwyższoną temperaturą.

Wynik

Rozwiązanie pomaga zapobieć rozprzestrzenianiu się choroby przez osoby z gorączką. System funkcjonuje w trybie automatycznym 24/7 i nie wymaga interwencji personelu, co wyklucza wpływ czynnika ludzkiego na wynik.
Obecnie system obsługuje 4 źródła danych na 1 punkt przetwarzania. Może być stosowany w medycynie, transporcie, miejscach publicznych i punktach kontrolnych.
Dostępne jest tworzenie raportów i wizualizacja danych, a także eksport danych do systemów innych firm.