SAP ERP dla światowego giganta IT

Zadanie

Optymizacja procesu biznesowego Quote-To-Cash w taki sposób, aby użytkownicy końcowi SAP ERP szybciej znajdowali potrzebne informacje i nie popełniali błędów podczas wprowadzania danych. Biorąc to pod uwagę firma chciałaby poświęcić mniej czasu i pieniędzy na szkolenie nowych pracowników.

Rozwiązanie

Zleceniodawca oczekiwał, aby nowy design zawierał taki sam zestaw funkcji jak standardowa aplikacja SAP GUI. W celu uproszczenia istniejących transakcji SAP ERP wybrano technologię Screen Personas, a do tworzenia aplikacji między transakcjami – SAP Fiori i UI5.

Nasz zespół przeanalizował bieżące procesy biznesowe, zaprojektował i przetestował nowe ekrany i aplikacje (Fiori app), oraz opracował uproszczony design transakcji. Przeszkoliliśmy także końcowych użytkowników w zakresie pracy z nowym systemem.

Wynik

Zleceniodawca otrzymał ulepszoną wersję SAP ERP, co obniżyło koszty rozwoju przy zachowaniu wysokiej jakości i funkcjonalności systemu.