SAP ERP dla światowego giganta IT

Zadanie

Optymizacja procesu biznesowego Quote-To-Cash w taki sposób, aby użytkownicy końcowi SAP ERP szybciej znajdowali potrzebne informacje i nie popełniali błędów podczas wprowadzania danych. Biorąc to pod uwagę firma chce poświęcić mniej czasu i pieniędzy na szkolenie nowych pracowników.

Rozwiązanie

Zleceniodawca zażyczył, aby nowy design zawierał taki sam zestaw funkcji, jak i standardowa aplikacja SAP GUI. W celu uproszczenia istniejących transakcji SAP ERP wybrano technologię Screen Personas, a w celu utworzenia aplikacji między transakcjami – SAP Fiori i UI5.

Nasz zespół przeanalizował bieżące procesy biznesowe, zaprojektował i przetestował nowe ekrany i aplikacje (Fiori app), opracował uproszczony design transakcji. Również w zakresie pracy z systemem zostali przeszkoleni końcowi użytkownicy.

Wynik

Zleceniodawca otrzymał ulepszoną wersję SAP ERP i obniżił koszty rozwoju, zachowując wysoką jakość i funkcjonalność systemu.