IBA Group potwierdziła wysokie wyniki w rankingu The 2022 GO 100

Maj 18, 2022 

IAOP, Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Outsourcingu, opublikowało listę wiodących dostawców usług outsourcingowych The 2022 Global Outsourcing 100® oraz specjalne podkategorie — sublisty rankingowe, po ukazaniu się specjalnego dodatku do magazynu Fortune. IBA Group 10 rok z rzędu znalazła się w kategorii “Liderzy” i 3 rok z rzędu została wyróżniona we wszystkich sublistach rankingu.

Osiągnięcia IBA Groip w The 2022 Global Outsourcing 100:

 • Zaliczona do 100 najlepszych outsourcerów
 • Kategoria: Liderzy
 • Podkategorie:
  • Sustained Excellence (Trwała doskonałość – za umieszczenie w rankingu przez co najmniej 5 lat z rzędu)
  • All Star (Uzyskanie 5 lub więcej punktów we wszystkich sublistach)
  • Customer References (Najlepsi według opinii klientów)
  • Awards & Certifications (Najlepsi pod względem nagród i certyfikatów)
  • Programs for Innovation (Najlepsi w innowacjach)
  • Programs for Corporate Social Responsibility (Najlepsi w programach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – SOB)

Wielkie podziękowania i gratulacje dla firm włączonych do rankingu the 2022 Global Outsourcing 100® za to, że stanęły na wysokości zadania w szczególnie trudnym roku. Wasza wytrwałość, uporczywość i przywództwo odegrały kluczową rolę w przezwyciężeniu globalnej pandemii przez naszą branżę i z przyjemnością podkreślamy jakość i mistrzostwo Waszej pracy.

Debi HamillIAOP CEO

Jest dla nas wielkim zaszczytem potwierdzenie osiągnięć z lat poprzednich w rankingu najlepszych dostawców usług outsourcingowych. Dziesiąty rok z rzędu znaleźliśmy się w kategorii “Liderzy” w rankingu, trzeci rok z rzędu zdobyliśmy tytuł Super Stars w rankingu i tytuł jednej z najlepszych firm według opinii klientów, pod względem nagród i certyfikatów, programów innowacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Osiągnięcia te są świadectwem naszego stałego zaangażowania w zrównoważony rozwój i poszerzanie umiejętności zawodowych. Naszym celem jest dalsze rozszerzanie innowacji i doskonalenie naszych usług w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu zadowolenia klientów.

Sergey LavrentyewPrezes Zarządu IBA Group

O rankingu

The Global Outsourcing 100 i jego podkategorie są ważnym źródłem informacji dla firm, które poszukują nowych dostawców usług outsourcingowych lub chcą rozszerzyć relacje z istniejącymi dostawcami. Ranking pomaga w wyborze najlepszych firm z branży outsourcingu.

W pierwszej setce znajdują się firmy z całego świata, które świadczą pełen zakres usług outsourcingowych – to nie tylko outsourcing technologii informatycznych i procesów biznesowych lecz również usługi w zakresie eksploatacji i zarządzania nieruchomościami oraz aktywami kapitałowymi, w zakresie produkcji i logistyki. Członkostwo w IAOP nie jest wymagane ani brane pod uwagę przy tworzeniu ostatecznej listy.

Aby zapewnić udział szerokiemu gronu graczy z branży, lista the Global Outsourcing 100 zawiera zarówno większe, bardziej stabilne firmy globalne zwane “Liderami” jak i mniejsze, szybko rozwijające się firmy o przychodach poniżej 50 milionów dolarów rocznie i/lub mniej niż 5000 pracowników, zwane “Wschodzącymi gwiazdami”.

Firmy są najpierw klasyfikowane według kryteriów “Lider” i “Wschodząca gwiazda”, a następnie oceniane w czterech kategoriach sędziowskich.

 • Top Customer References (Najlepsi według opinii klientów)
 • Top Awards & Certifications (Najlepsi pod względem nagród i certyfikatów)
 • Top Programs for Innovation (Najlepsi w innowacjach)
 • Top Programs for Corporate Social Responsibility (Najlepsi w programach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – SOB.

Sędziowstwo oparte jest na ścisłej metodologii oceny, zawierającej niezależną ocenę grupy klientów IAOP o dużym doświadczeniu w wyborze dostawców usług outsourcingowych i konsultantów dla swoich organizacji. Ostateczna lista składa się z firm, które uzyskały najwięcej punktów, niezależnie od ich typu.

GO100_Logo standard 2022

О IAOP

Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Outsourcingu (IAOP®) zrzesza ponad 120 tysięcy członków, w tym członków stowarzyszonych. IAOP chroni interesy branży outsourcingowej, pomaga firmom na całym świecie w rozwoju outsourcingu, w zwiększeniu ROI (wskaźnik zwrotu z inwestycji) i poszerzeniu możliwości outsourcingu biznesowego. Więcej informacji na stronie www.IAOP.org.