Opracowanie interfejsu użytkownika dla głównego systemu (core system) dużego afrykańskiego banku

Sytuacja

Klient korzysta z samodzielnie  stworzonego systemu opartego na komputerze typu mainframe jako głównego systemu bankowego (core system). Dokonywane są tam transakcje i administruje się rachunkami. Jest to przestarzały system, do którego trudno dodawać nowe produkty, a zmiany związane z wymogami regulacyjnymi nie mogą być szybko wdrażane. Bank zdecydował się przejść na SAP Banking Services, ale nie korzystać z SAP UI, ponieważ ma własne wymagania dotyczące walidacji i integracji z innymi systemami.

 

Zadanie

Opracować interfejs użytkownika SAP CRM, który umożliwiłby tworzenie i utrzymywanie kont, generowanie raportów oraz wprowadzanie nowych produktów.

Rozwiązanie

Dane ze starych systemów są migrowane do SAP CRM. Konta klientów muszą działać w sposób ciągły, dlatego przed zespołem stawiane są wysokie wymagania w zakresie stabilności systemu i obsługi klienta.

W ramach projektu udało się przenieść zarządzanie klientami i kontami do bardziej nowoczesnej technologii, przyspieszyć procesy biznesowe, skrócić czas tworzenia kont i poprawić obsługę klienta.

Wynik

System liczy 30 000 użytkowników i 2 000 000 transakcji finansowych każdego dnia. Czas otwarcia rachunku został skrócony z 28  do 12 minut.