Opracowanie rozwiązania wspierającego kanały cyfrowe największego banku w Afryce

Sytuacja

Dotychczas bank korzystał z rozwiązania ESB, które było niewystarczające do rozwoju kanałów cyfrowych: bankowości online, aplikacji mobilnej, chatbotów itp.

Zadanie

Opracowanie nowego rozwiązania, które pozwoliłoby bankowi świadczyć usługi dla klientów 24/7 i skalować się bez utraty jakości obsługi.

Rozwiązanie

Wybraliśmy rozwiązanie oparte na architekturze mikroserwisowej: wykorzystaliśmy Gateway API, OpenShift, Docker. Projekt został podzielony na kilka domen, nad którymi pracowały różne zespoły. Są to usługi dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Dotychczas stosowane modele zabezpieczeń zostały zastąpione nowymi, spełniającymi nowoczesne międzynarodowe standardy. Rozwiązanie jest wdrożone w chmurze.

Wynik

Klient obsługuje teraz interfejs API, który może być wywoływany przez różne systemy, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich zalet architektury mikroserwisowej. Usługi są dostępne prawie przez 100% czasu. Tygodniowo wykonuje się ponad 15 000 000 wywołań zewnętrznych systemów usług domenowych. 

Usługi na zamówienie

Skontaktuj się z nami

    Yes
    YesPolityką PrywatnościPolityką Plików Cookie