Zautomatyzowane wydanie zezwoleń na wykonanie prac drogowych w Londynie

Branża

Transport i logistyka

Zadanie biznesowe

Automatyzacja wydawania zezwoleń na roboty drogowe.

Rozwiązanie

Pracownik odpowiedzialny za wydanie zezwolenia otrzymuje pocztą elektroniczną zamówienie na wykonanie robót drogowych. Po otrzymaniu wniosku sprawdza w kilku wyspecjalizowanych systemach, czy wydanie zezwolenia jest możliwe, czy roboty drogowe spowodują korki, o której godzinie można zezwolić na roboty drogowe. Po tym albo wysyła zapytanie o dodatkową informację, odrzuca wniosek lub wydaje zezwolenie.

Wynik

Praca człowieka została w 80% zastąpiona robotem. Niewielkie zaangażowanie pracowników firmy jest konieczne tylko w przypadkach wymagających specjalnych kontroli. Rozwiązanie zostało zainstalowane w środowisku produkcyjnym zleceniodawcy.