Opracowanie uniwersalnego interfejsu do aplikacji korporacyjnych dużej firmy logistycznej

Największy projekt IT w Niemczech w ciągu ostatnich 2 lat.

Sytuacja

Firma ma około 5,5 tys. aplikacji wewnętrznych, z którymi pracują operatorzy. Monitorują załadunek ładunków na statki, wykonują analizy techniczne, określają wskaźniki finansowe. Te aplikacje są izolowane i mają różny interfejs.

Zadanie biznesowe

Stworzyć nowe rozwiązanie do tworzenia aplikacji za pomocą wspólnego interfejsu.

Rozwiązanie

Grupa architektów dokonała analizy obecnego systemu i procesów biznesowych. Zdecydowano użyć jednego zestawu bibliotek front-end podczas tworzenia nowych aplikacji. W ten sposób mogą używać wspólnego UI.

Nowe rozwiązanie pozwala znacząco obniżyć wydatki na rozwój,
ponieważ dzięki niemu można stworzyć dużą liczbę aplikacji, utrzymując je w tym samym stylu i stosując te same podejścia architektoniczne.

Wynik

Około 20% aplikacji korzysta już z nowego IU. Reszta musi przejść na niego w ciągu 2 lat.

Usługi na zamówienie