Globalna firma logistyczna szybciej podejmuje decyzje, dotyczące zarządzania frachtem

Zadanie

Szybko otrzymywać wiarygodne informacje o procesach biznesowych w dwudziestu sferach działalności firmy.

Rozwiązanie

Nasz zespół specjalistów opracował i wdrożył korporacyjny magazyn danych, który optymalizuje sieć transportu morskiego i lądowego. Magazyn danych zawiera 100 milionów wierszy i 10 TB informacji. Kierownicy otrzymują ponad 200 raportów z działalności firmy.

Wynik

Kierownicy otrzymują sprawozdania na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych. Rozwiązanie podnosi operacyjną wydajność, załadunek pojazdów i dostępność do kontenerów.