Wdrożenie Salesforce dla światowej firmy IT

Zadanie

Wdrożenie nowego CRM w celu rozwoju działalności firmy IT w zakresie sprzedaży produktów SaaS. W tym celu należy dostosować CRM do procesów biznesowych zleceniodawcy, przeprowadzić kilka integracji: przenieść dane z kilku różnych systemów do jednego.

Rozwiązanie

Nasi certyfikowani programiści i administratorzy dołączyli do rozproszonego zespołu Salesforce w styczniu 2018 roku. Zespół składa się z 200 osób z kilku krajów, w tym programistów, konfiguratorów, analityków biznesowych, specjalistów od automatyzacji testów.

Aplikacja składa się z dwóch części: CRM – Salesforce Sales Cloud i Quote-to-cash. Na jednym z etapów w systemie CRM odbywa się rejestracja ważnego leada i przekształcenie go do: możliwość sprzedaży (opportunity). Na etapie końcowym rozpoczyna się proces Quote-to-cash: configuration → quote → proposal → contract → invoice → ordering → billing → provisioning.

Opportunity ma różne atrybuty: produkt, miejsce sprzedaży, język klienta itp. Zgodnie z tymi atrybutami system tworzy listę zalecanych treści dla sprzedawców: wybiera prezentacje, white papers oraz inne materiały. Możliwa jest integracja z repozytorium klienta, aby uniknąć kopiowania wszystkich dokumentów do Salesforce.

Podczas pracy nasi administratorzy i programiści korzystali z oprogramowania  – platformy Tray.io. Jest właściwa platforma , ponieważ pomaga zintegrować Salesforce z wieloma bazami i usługami dzięki dużej liczbie connector-ów i ETL (Javascript). Aplikacja działa od kwietnia 2018 roku.

Wynik

Stworzono wygodne rozwiązanie dla sprzedawców i partnerów biznesowych zleceniodawcy, którzy sprzedają produkty SaaS. Przeprowadzono integrację z platformą marketingową zleceniodawcy: leady z niej są przekazywane do systemu zewnętrznego. W ciągu 2 lat przychody z zamówień, które zostały przeniesione do tego systemu, wzrosły dziesięciokrotnie.