Wsparcie SAP

Ponad 300 specjalistów zapewnia zgodne z ITIL wsparcie systemów SAP, które spełniają wymagania biznesowe klienta. Takie podejście zmniejsza liczbę awarii i zapewnia głębsze zrozumienie relacji między użytkownikami, elementami konfiguracji i incydentami.

Dlaczego potrzebujesz wsparcia

Organizacje ze starszymi wersjami rozwiązań SAP mogą mieć problemy związane z zadowoleniem klienta.

Top-3 powody niskiej satysfakcji klienta:

 1. powolne usuwanie incydentów,
 2. niedokładne zrozumienie relacji między użytkownikami, elementami
  konfiguracji i incydentami,
 3. niejasne oczekiwania wobec procesów biznesowych.

Co oferujemy

Ogólne zadania Wspólnej Usługi Wsparcia Użytkowników (CSUS) obejmują:

 • Szybką reakcję na zapytania użytkowników wpływające do działu wsparcia technicznego;
 • Opracowanie wniosków skierowanych do działu wsparcia;
 • Doradztwo metodyczne dla kluczowych użytkowników;
 • Proaktywne monitorowanie bazy systemu;
 • Prace związane z wsparciem i konserwacją środowisk systemowych SAP;
 • Rozwiązywanie problemów powstających podczas świadczenia usług;
 • Praca z wnioskami dotyczącymi wprowadzenia zmian;
 • Doradztwo dla użytkowników obsługiwanych systemów informatycznych.

Model wsparcia: dwa podejścia

Dawniej: proces oparty na eskalacji

Typowa infrastruktura wsparcia jest zorganizowana na trzech poziomach, które będą przesyłać zgłoszenia zgodnie z ich złożonością.

Teraz: proces oparty na współpracy

Zamiast delegować problemy na różne poziomy, jeden zespół jest tymczasowo odpowiedzialny za opracowanie wszystkich wniosków i ich rozwiązywanie.

Jak radzimy sobie z incydentami i wnioskami o wprowadzenie zmian

Jak radzimy sobie z incydentami
 1. Identyfikacja i rejestracja
 2. Klasyfikacja i priorytetyzacja
 3. Badania i diagnostyka
 4. Rozwiązanie i przywracanie
 5. Zamknięcie incydentu
Jak obsługujemy wnioski o wprowadzenie zmian
 1. Inicjacja: złożenie wniosku o zmianę i  wstępna ocena
 2. Ocena: projektowanie i ocena na wysokim poziomie
 3. Zatwierdzanie i ustalanie priorytetów
 4. Implementacja i testowanie jednostkowe
 5. Test akceptacji użytkownika: Testowanie i zatwierdzanie/odrzucanie
 6. Zamknięcie wniosku

Odpowiedzialność stron

Kierownik projektu IBA Group
 • Rozwiązywanie problemów organizacyjnych i technicznych;
 • Rozwiązywanie kwestii operacyjnych dotyczących uregulowania incydentów;
 • Kontrola operacyjna procesu;
 • Odpowiedzialność za wynik prac;
 • Raportowanie wyników;
 • Zatwierdzanie protokołów świadczenia usług.
Analityk serwisowy w IBA Group
 • Współdziałanie z użytkownikami  klienta  i naszymi specjalistami;
 • Przyjmowanie, rejestracja, klasyfikacja i przekazywanie komunikatów zespołu wsparcia użytkowników klienta
Przedstawiciel klienta
 • Rozwiązywanie problemów organizacyjnych i operacyjnych po stronie klienta
 • Sporządzanie wniosków o zmiany i wniosków o szkolenie;
 • Zatwierdzanie protokołów świadczenia usług;
 • Podpisywanie dokumentów technicznych: dokumentów księgowych, żądań, decyzji itp.

Zarządzanie jakością

Aby zapewnić klientom najlepsze usługi i rozwiązania, IBA Group opracowała i wdrożyła własny system Zarządzania jakością zgodny z najnowszymi standardami międzynarodowym.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do przesyłania wszelkich przydatnych informacji na temat twojej organizacji.