Automatyzacja przetwarzania faktur dla przewoźnika lotniczego

Sytuacja

Lotniska w krajach, do których latają samoloty klienta, wysyłają faktury dotyczące kosztów: ile obsłużono pasażerów, ile zużyto paliwa itp. Wcześniej pracownicy przetwarzali te faktury ręcznie.

Zadanie

Automatycznie przetwarzać wpływające faktury i ładować dane z nich do programu Excel.

Najważniejsze rozwiązania

W przypadku projektu pilotażowego automatyzację postanowiono wykonać za pomocą platformy Easy RPA. Proces został skonfigurowany w następujący sposób:

Robot skanuje folder sieciowy i wyszukuje w nim odpowiedniego klienta. Do projektu pilotażowego wybrano czterech największych partnerów firmy, którzy wysyłają najwięcej dokumentów miesięcznie. Klienci ci wysyłają pliki PDF z fakturami do folderu sieciowego. Robot rozdziela je na osobne dokumenty.

W kolejnym etapie dokumenty są rozpoznawane z wykorzystaniem technologii OCR. Zaprogramowany robot ML oznacza dokument i wyodrębnia dane potrzebne do procesu.

Dane te są poddawane obróbce końcowej, podczas której robot koryguje błędy OCR.

Dalej następuje walidacja danych, dzięki której można ustalić, że robot mógł gdzieś się pomylić. Jest to zestaw reguł, które są opracowywane dla dokumentów każdego klienta. Na przykład, jeśli numer faktury zawsze składa się z 3 cyfr, to gdy robot widzi w nim dwie lub cztery cyfry, wysyła on dokument do ręcznego przetworzenia. Następnie operator otrzymuje powiadomienie wskazujące, na którym etapie walidacji znaleziono błąd. Osoba naprawia błąd i wysyła plik dalej do automatycznego procesu przetwarzania.

Pod koniec procesu generowany jest plik Excel z tabelą przestawną z danymi. Raport ten jest wysyłany do pracowników firmy drogą mailową.

Wyniki projektu

Dokładność rozpoznawania danych: od 89% do 100%. W przypadkach, gdy robot nie był w stanie dokładnie wyodrębnić danych, opracowano zalecenia dla klientów dotyczące ulepszeń w celu skuteczniejszej automatyzacji.