Usługa eksploracji danych (Data Mining)

Przedstawiamy usługę zaprojektowaną z myślą o usprawnianiu procesów decyzyjnych klientów, a także rozwijania ich strategii i wydajności operacyjnej. Poznawaj ukryte wzorce i zdobywaj krytyczną wiedzę, by zwiększać swoją przewagę konkurencyjną!

Skontaktuj się z nami

Wzmocnij swoją organizację dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom do eksploracji danych od IBA Group. Stworzyliśmy je z myślą o zwiększeniu możliwości analitycznych twojej firmy. Nasze rozwiązania obejmują dostosowane do potrzeb integracje z obiektami typu Data Lake oraz Warehouse i są w czołówce, jeśli chodzi o zwiększanie wydajności operacyjnej poprzez zaawansowaną analitykę danych.

Dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych ekspertów IBA Group potrafimy wdrażać zaawansowane algorytmy i metody statystyczne, by twoja organizacja mogła przekształcać złożone dane w cenne wnioski. Skorzystaj z usługi do eksploracji danych i przyspiesz swoją podróż w kierunku podejmowania decyzji opartych na danych i strategicznego prognozowania.

Korzyści eksploracji danych dla twojej firmy

Uzyskaj dostęp do kompleksowych, usprawnionych i efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie eksploracji danych. Dzięki nim otrzymasz wiarygodne informacje umożliwiające podejmowanie strategicznych decyzji i konsekwentny rozwój twojej firmy.

Zwiększanie wiedzy o klientach

Zadbaj o lepsze zrozumienie preferencji i zachowań twoich klientów – to przełoży się na ich zadowolenie i lojalność.

Prognozowanie sprzedaży i przychodów

Wykorzystaj wiedzę o klientach i rynku, aby identyfikować nowe możliwości sprzedaży oraz optymalizować wydajność.

Optymalizacja strategii na rzecz konwersji

Zapewnij sobie zrozumienie sezonowości w zachowaniach klientów, by poprawić efektywność twoich strategii na rzecz konwersji.

Ograniczanie ryzyka

Oceniaj wpływ zmian rynkowych lub wewnętrznych procesów, aby zidentyfikować potencjalne ryzyko.

Redukcja kosztów i zapobieganie stratom

Analiza anomalii w istniejących danych lub procesach pozwala generować znaczne oszczędności.

Umówmy się na spotkanie

Wystarczy jedno kliknięcie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich wyzwaniach i sposobach ich przezwyciężenia.

Statystyki u naszych klientów, którzy wdrożyli usługę

30%oszczędności kosztów
35%wzrost przychodów
5.5-krotnie wyższe prawdopodobieństwo utrzymania klientów

Roadmap usługi eksploracji danych

1/ Zrozumienie potrzeb biznesowych

– Sprawdzenie modelu biznesowego, celów i konkretnych wyzwań
– Określenie jasnych celów i oczekiwanych wyników dla procesu eksploracji danych
– Zaplanowanie rozwiązania, które będą zgodne ze specyficznym otoczeniem biznesowym i celami klienta

2/ Gromadzenie danych

– Zbieranie danych ze wszystkich źródeł
– Wykorzystanie możliwości naszej usługi do efektywnej obsługi ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych danych

3/ Przygotowanie danych

– Integracja danych z różnych źródeł i przygotowanie ich do analizy
– Czyszczenie, normalizacja i transformacja danych pod kątem ich jakości i przydatności

4/ Modelowanie

– Opracowywanie niestandardowych modeli odpowiednich dla konkretnych danych i celów biznesowych klienta
– Wybieranie zaawansowanych technik zoptymalizowanych pod kątem typów danych i poszukiwanych informacji

5/ Ewaluacja

– Ewaluacja modeli przy użyciu odpowiednich wskaźników, w celu upewnienia się, że spełniają one wcześniej zdefiniowane cele
– Przeprowadzenie testów w celu oceny dokładności, wydajności i niezawodności

6/ Wdrożenie

– Wdrożenie modeli w istniejących systemach klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilności i minimalnych zakłóceń

Wydobywaj wiedzę z chaosu danych – strategie chmurowe i analityka predykcyjna na miarę nowoczesnej firmy

SESJA TECHNICZNA DLA BIZNESU

Oferowane technologie

Po przeprowadzeniu ewaluacji oferujemy naszym klientom najlepsze narzędzia do eksploracji danych. Dokładamy starań, by pomóc w doborze takich narzędzi, które będą najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych naszych klientów.

Narzędzia główne:

 • Scikit learn
 • Python
 • PyTorch
 • Apache Superset
 • TensorFlow
 • Apache Zeppelin

Narzędzia dodatkowe:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Apache Spark
 • Jupiter
 • R
 • D3.Js
 • Excel

Umówmy się na spotkanie

Wystarczy jedno kliknięcie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich wyzwaniach i sposobach ich przezwyciężenia.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do przesyłania wszelkich przydatnych informacji na temat twojej organizacji.

FAQ

Jeśli wciąż nurtują cię jakieś pytania, spróbuj najpierw zajrzeć tutaj – istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś zadał już podobne pytanie w przeszłości, więc od razu znajdziesz odpowiedzi, których szukasz!

Czy techniki eksploracji danych mogą przewidywać przyszłe trendy?

Tak, zaawansowana analityka predykcyjna i modele uczenia maszynowego wykorzystane w narzędziach do eksploracji danych potrafią identyfikować trendy i przewidywać przyszłość na podstawie danych historycznych.

Czy usługa radzi sobie z dużymi i złożonymi zbiorami danych?

Wykorzystujemy skalowalne struktury przetwarzania danych i zaawansowane algorytmy, które wydajnie obsługują i analizują nawet duże i złożone zbiory danych.

Jakie techniki uczenia maszynowego wykorzystywane są w eksploracji danych?

Eksperci IBA Group wykorzystują różne techniki uczenia maszynowego, w tym analizę regresji, klastrowanie, drzewa decyzyjne i sieci neuronowe. Ich dobór zależy od specyfiki danego projektu.

Na czym polega dostosowanie procesu eksploracji danych do potrzeb konkretnej branży?

Nasze podejście do eksploracji danych dostosowujemy w oparciu o wymagania branżowe, przepisy i najlepsze praktyki, aby zapewnić trafność zdobywanych informacji i ich skuteczność.